15.07.2019

Пазарът на жилищни проекти в ЦИЕ има потенциал

Пазарът на жилищни проекти в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) има потенциал за развитие в средносрочен и дългосрочен план, тъй като населението има нужда от модерни жилища.

Това бе мнението на д-р Хърбърт Степич, изпълнителен директор на Raffeisen Bank International AG, което той сподели по време на конференцията за имоти Real Vienna.

Той каза, че в сектора ще има нужда от по-големи и качествени жилища, тъй като две-три поколения живеят в много малки апартаменти с площ между 40 и 60 кв. м.

Въпреки това ръстът в жилищния сектор няма да е бърз, а финансирането ще остане затруднено за обозримото бъдеще.

По думите му през 2010 г. пазарът е започнал да отчита някои признаци на стабилизация, като цените за някои видове активи на пазара на бизнес имоти в някои държави са започнали да се покачват.

Той каза обаче, че все още някои локации се характеризират с големи нива на незаетост, които на места като Белград и София надхвърлят 25%.

Въпреки че качествените имоти отчитат подобрение, към дадени пазари като Киев и София, на които имаше множество спекулативни проекти, трябва да се подхожда с предпазливост. Естествено, цените на апартаментите в София и квартирите в Киев http://www.accommodation.kiev.ua/ нямат почва за сравнение и са многократно по-високи в украинската столица.

Като цяло той каза, че на територията на ЦИЕ се наблюдава развитие с различни темпове за различните пазари.

Някои страни са отчели огромни спадове в наемните нива в периода на кризата, които в Киев достигат над 60%, а в Москва – 44%. По-умерени са били пониженията във Варшава и София – около 25%.

Според него най-обещаващият сегмент от пазара е този на търговски площи, подкрепен от стабилно потребление в Централна Европа. Югоизточна Европа обаче изостава в това отношение.

В заключение той каза, че десетилетието на бърз ръст е вече част от миналото.