15.07.2019

Фасилити мениджмънтът набира скорост у нас

Фасилити мениджмънтът у нас бележи ръст между 20 и 40% през последните две години. Пазарът за управление на имоти миналата година е бил 100 млн. лева. За тази година няма данни, но се предполага, че е нараснал, защото офис площите са се увеличили. Това заяви изпълнителният директор на консултантската компания в областта на имотите Forton International Сергей Койнов по време на конференцията "Фасилити мениджмънт: Реализация в България".

Всички молове в София, телекомите, 80% от банките и половината от офис сградите използват услугите на фасилити мениджмънта, посочи Койнов.

Сградното управление у нас е насочено основно към почистване, поддръжка, охрана и озеленяване на офис площите. 35% от компаниите аутсорсват дейността по почистване, 47% - по охраняване и едва 15% - по поддържане.

Това, че малко компании наемат професионалисти за поддръжка на сградите си, е тревожно, смята председателят на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) Тошо Киров. Предприемачите все още предпочитат сами да управляват сградите си, за да пестят разходи. Това обаче е грешен подход, заяви Киров. Професионалните компании в областта на фасилити мениджмънта и техните специалисти (pe teacher) могат да намалят разходите за поддръжка на сградата, защото знаят най-ниските цени за охрана, почистване и т.н., каза експертът. По този начин, когато предприемачът реши да продава имота, може да го направи на по-добра цена.

Разпознаваемите фасилити мениджмънт компании у нас не са много. Въпреки това Киров условно ги раздели на четири групи: вътрешнокорпоративни структури, занимаващи се с управлението на сградата - те са най-много; професионални фалисити мениджмънт компании - в голямата си част са чуждестранни; компании за сградно управление с български капитали от строителни компании и непрофесионални фирми, които правят дъмпинг на цените и печелят конкурси, без да са на необходимото ниво.

Българската фасилити мениджмънт асоциация съществува от 2008 г. В нея членуват около 30 компании. Професията фасилити мениджър вече е включена в националната класификация на професиите. От четири години в Стопанския факултет на Софийския университет има магистратура "Фасилити мениджмънт", а от тази година такова обучение се предлага и в УНСС. Подготовката на кадри е едно от най-важните условия за успеха на бранша, смята Киров.

България изпреварва останалите страни от региона по отношение на развитието на фасилити мениджмънта, единодушни бяха участниците в конференцията.